การสอบคัดเลือกโครงการ EP และ SMTP มีรายวิชาสอบเพิ่มเติม 1 รายวิชา ในปีการศึกษา2561 คือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายภักดี เหมทานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ร่วมออกรายการเปิดรั้วการรับนักเรียน ปี 2561
ของสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ ทางช่อง 9 MCOT เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561

คลิกชมคลิป