การสอบคัดเลือกโครงการ EP และ SMTP มีรายวิชาสอบเพิ่มเติม 1 รายวิชา ในปีการศึกษา2561 คือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน โครงการต้นกล้า บ.ม.

ประจำปีการศึกษา 2560