ข่าวประชาสัมพันธ์

📅 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562

🏢 สถานที่สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดการสอบ Pre-ONET
นักเรียน ม.3 และ ม.6 ร.ร.เบญจมราชูทิศ ครั้งที่ 1/2562
(วันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 2562 )

🔗 กรรรมการคุมสอบ Pre-ONET ม.3 และ ม.6 ครั้งที่ 1/2562
🔗 ตารางสอบ Pre-ONET นักเรียน ม.3 และ ม.6

แนวปฏิบัติของครู

และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
(ใช้ตารางเรียนที่ 3 คาบละ 45 นาที เริ่มเรียนในคาบที่ 2 เวลา 9.40 น.)

หมายเหตุ นักเรียนแต่งกายในชุดเครื่องแบบนักเรียน
 คลิกเพื่อดาวน์โหลด 
 แนวปฏิบัติสำหรับครูและนักเรียน 

** 30 พฤษภาคม 2562 : 16.00 น.**


ดาวน์โหลดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 

ม.1   ม.2   ม.3

ม.4  ม.5   ม.6