ข่าวประชาสัมพันธ์

 การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 
* อัพเดท 13 กุมภาพันธ์ 2562 *

     ผู้อำนวยการภักดี เหมทานนท์ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 บริเวณโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

 

     ผู้บริหาร คณะเบญจองค์กร คุณครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ร่วมทำบุญ
ตักบาตรเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ บริเวณหอประชุมธัชมุนี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ วันที่ 3 มกราคม 2562