ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศ
พิธีถวายบังคมวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์
เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
Facebook Album

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช credit โดด จัตุพร คำคง

Posted by BMClub on Sunday, 29 October 2017