ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563)

นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 61 – 6 มิ.ย. 61 นักเรียนสามารถดาวน์โหลดระเบียบการเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน เมื่อถึงวันเปิดรับสมัคร มูลนิธิจะเปิดให้สมัครทางออนไลน์ ที่
http://afsthailand.org/programs/year-programs/

*เมื่อสมัครออนไลน์แล้ว พิมพ์เอกสารที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
ส่งที่
ครูณัฏฐ์ธัญศา ภุมรินทร์  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
วันเปิดเทอมเป็นต้นไปค่ะ