ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนสอบเสริมปัญญา วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา 
ในวันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 2561

วิชาภาภาษาไทย 08.00 - 10.00 น.

วิชาสังคมศึกษา 10.30 - 12.30 น.