ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (งานภูมิทัศน์)