📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการASMO(แอสโม)
“Asian Science and Mathematics Olympiad” 

เป็นการสอบวัดระดับ และการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ณ สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
สอบวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562

🔗 ตารางสอบ (อัพเดท 25 ก.ค. 2562)
🔗 รายชื่อผู้เข้าสอบและสถานที่สอบวิชาคณิตศาสตร์
🔗 รายชื่อผู้เข้าสอบและสถานที่สอบวิชาวิทยาศาสตร์
🔗 รายชื่อผู้เข้าสอบและสถานที่สอบวิชาภาษาอังกฤษ