ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งานแม่บ้าน)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562