ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างจัดค่ายภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (English Science Math Camp)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)