ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบแยกแผนการเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2561

ประกาศผล เรียงตามห้อง

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | 
คะแนนแยกตามห้อง

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ  |  คะแนนแยกตามห้อง

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) แผนการเรียน วิทย์-คณิต  |  คะแนนแยกตามห้อง

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) แผนการเรียน ศิลป์-คำนวณ  |  คะแนนแยกตามห้อง