ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม 10 กรกฎาคม 2559 พบเพื่อน คารวะครู เชิดชูสถาบัน สานสัมพันธ์น้องพี่
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างศิษย์เก่าพบกับศิษย์ปัจจุบัน
โดยมีการมอบเงินสนับสนุนและชุดบาสเกตบอลพร้อมของรางวัลมอบแก่นักเรียน

คุณภราดร  จินดามณีและคุณรุ่งตะวัน  ขยันกิจกุล  ในนามห้อง3/3 รุ่น 85
เจ้าของทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 3 ทุน
โดยมีตัวแทนมอบทุน คือ
คุณรุ่งตะวัน  ขยันกิจกุล
คุณโชควิวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์
และนักเรียนที่ได้รับทุน คือ
นางสาววรัญญา  อุทัยธรรม  ม.5/10
นางสาวปภาวี  วรรณมาศ  ม.6/9
เด็กหญิงชามา  ทุ่งสว่าง  ม.2/9

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559
วันที่ 26 มิถุนายน 2559