ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณภราดร  จินดามณีและคุณรุ่งตะวัน  ขยันกิจกุล  ในนามห้อง3/3 รุ่น 85
เจ้าของทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 3 ทุน
โดยมีตัวแทนมอบทุน คือ
คุณรุ่งตะวัน  ขยันกิจกุล
คุณโชควิวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์
และนักเรียนที่ได้รับทุน คือ
นางสาววรัญญา  อุทัยธรรม  ม.5/10
นางสาวปภาวี  วรรณมาศ  ม.6/9
เด็กหญิงชามา  ทุ่งสว่าง  ม.2/9

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559
วันที่ 26 มิถุนายน 2559

นักเรียนนายเรืออากาศภีมวิชญ์ ฉิมมี (55, นนอ.62) ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้เข้าศึกษา ณ โรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา เป็น Class of 2020  
ซึ่งเข้ารับประกาศนียบัตร เพื่อยืนยันการได้ศึกษาต่อ
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา (Certificate of Appointment)
จากผู้ช่วยทูตทหารอากาศสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
Col Al Fitts (USAFA Class of 1990) Al FittsKrisda Talon Supich
ข้อมูลจาก... นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ ศิริวงษ์ รองผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย
ประจำกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดี กับนักบาสเกตบอลโรงเรียน
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ในการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี 2559 ระดับภาค 17
ณ สนามโรงเรียนสตรีทุ่งสง
โดยมีคุณครูศิริ จันทร์จำปา คุณครูผู้ควบคุมทีม
คุณครูกุลณพฤกษ์ ตั้งพิริยะวารี คุณครูผู้ฝึกสอน
คุณครูวิว พันธนียะและคุณครูนภัทร เฮ้งศิริ คุณครูผู้ช่วยผู้ฝึกสอน