ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนนายเรืออากาศภีมวิชญ์ ฉิมมี (55, นนอ.62) ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้เข้าศึกษา ณ โรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา เป็น Class of 2020  
ซึ่งเข้ารับประกาศนียบัตร เพื่อยืนยันการได้ศึกษาต่อ
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา (Certificate of Appointment)
จากผู้ช่วยทูตทหารอากาศสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
Col Al Fitts (USAFA Class of 1990) Al FittsKrisda Talon Supich
ข้อมูลจาก... นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ ศิริวงษ์ รองผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย
ประจำกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดี กับนักบาสเกตบอลโรงเรียน
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ในการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี 2559 ระดับภาค 17
ณ สนามโรงเรียนสตรีทุ่งสง
โดยมีคุณครูศิริ จันทร์จำปา คุณครูผู้ควบคุมทีม
คุณครูกุลณพฤกษ์ ตั้งพิริยะวารี คุณครูผู้ฝึกสอน
คุณครูวิว พันธนียะและคุณครูนภัทร เฮ้งศิริ คุณครูผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดี
และศิษย์เก่านำโดยคุณธวัช ผลความดี
เลขาธิการสำนักงานรับรองมาตรฐานผลิตภุัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมคณะ
มอบทุนการศึกษาแก่นักฟุตบอลโรงเรียน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ในการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี 2559
ระดับภาคใต้ กลุ่ม 17
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โดยมีคุณครูสุรเชษฐ์ ณ นคร เป็นคุณครูผู้ควบคุมทีม

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมธัชมุนี