ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมธัชมุนี

พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 2 มิถุนายน 2559
ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชุทิศ

ภาพกิจกรรมการประชาสัมพันธ์พรรค ปีการศึกษา 2559