ข่าวประชาสัมพันธ์

 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้น ม.6
โดยมีพิธีกราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ พิธีอำลาสถาบัน
และวิทยากรสุดพิเศษคือ พี่เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร และเจมส์ มาร์
ร่วมสร้างสีสันต์ในกิจกรรมครั้งนี้ ณ หอประชุมธัชมุนี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

 

ผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมกิจกรรม "จากเพื่อน อำลาครู มุ่งสู่อนาคต"

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

 

ผอ.ภักดี เหมทานนท์และรองฯภูตินันท์ เฮ้งศิริ
มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่สอบวัดความรู
้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมรา
ช ณ นครอุทิศ
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
และโรงเรียนนานาชาตินครศรีธ
รรมราช

 

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานในพิธีเปิดงาน
"วันกิจกรรม บ.ม." ปีการศึกษา 2558
พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช (ภาคกลาง)
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ในโครงการ "สานฝัน ปันใจ ให้น้อง"
และผู้บริหาร เบญจองค์กร
ร่วมมอบเกียรติบัตรโครงการธนาคารความดีแก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของนักเรียน
และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ
ซึ่งประกอบด้วยชุมนุม 98 ชุมนุม ณ หอประชุมธัชมุนี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559