ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 2 มิถุนายน 2559
ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชุทิศ

ภาพกิจกรรมการประชาสัมพันธ์พรรค ปีการศึกษา 2559

 

รับมอบซุ้มที่นั่งนักเรียน 

คุณกิตติพงษ์ บุญเมือง ประธานชมรมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ รุ่น 84 (ม.1 รุ่นแรก)

เป็นตัวแทนรุ่น มอบซุ้มที่นั่ง 6 ชุด ให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

โดยมีท่านรองฯ สุชีพ ทิพย์บุญแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ลานเข้าแถว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ