ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รับมอบซุ้มที่นั่งนักเรียน 

คุณกิตติพงษ์ บุญเมือง ประธานชมรมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ รุ่น 84 (ม.1 รุ่นแรก)

เป็นตัวแทนรุ่น มอบซุ้มที่นั่ง 6 ชุด ให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

โดยมีท่านรองฯ สุชีพ ทิพย์บุญแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ลานเข้าแถว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

กิจกรรมการจับฉลากพรรค ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559

ณ บริเวณลานเข้าแถว

รายชื่อห้องสังกัดพรรค ปีการศึกษา 2559

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 3 และ 5 พฤษภาคม 2559

ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ