ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการจับฉลากพรรค ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559

ณ บริเวณลานเข้าแถว

รายชื่อห้องสังกัดพรรค ปีการศึกษา 2559

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 3 และ 5 พฤษภาคม 2559

ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้น ม.6
โดยมีพิธีกราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ พิธีอำลาสถาบัน
และวิทยากรสุดพิเศษคือ พี่เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร และเจมส์ มาร์
ร่วมสร้างสีสันต์ในกิจกรรมครั้งนี้ ณ หอประชุมธัชมุนี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559