ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณจิมมี่ ชวาลา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
บริจาคทองคำหนัก 20 กิโลกรัม มูลค่า 28 ล้านบาท
เพื่อบูรณะปลียอดทองคำพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช
ถวายเป็นพุทธบูชาและพระราชกุศล
เนื่องในวโรกาสครบรอบ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 ธันวาคม 2558

ผู้บริหาร อดีตผู้อำนวยการ เบญจองค์กร
บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ร่วมพิธีถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวามหาราช
ณ หอประชุมธัชมุนี วันที่ 4 ธันวาคม 2558

ภาพบรรยากาศ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โดยผู้อำนวยการภักดี เหมทานนท์ พร้อมผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู
เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

ชมภาพบรรยากาศ

ขอบคุณ อ.ภาสินี ทินนามและตัวแทนคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าเบญจมฯภาคกลาง
ในโครงการ"สานฝัน ปันใจให้น้อง" มอบทุนการศึกษาแก่น้องผู้ประพฤติดี ขัดสน
ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1- ม.6
ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีจนจบการศึกษา

ชมภาพบรรยากาศ