ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานในพิธีเปิดงาน
"วันกิจกรรม บ.ม." ปีการศึกษา 2558
พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช (ภาคกลาง)
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ในโครงการ "สานฝัน ปันใจ ให้น้อง"
และผู้บริหาร เบญจองค์กร
ร่วมมอบเกียรติบัตรโครงการธนาคารความดีแก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของนักเรียน
และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ
ซึ่งประกอบด้วยชุมนุม 98 ชุมนุม ณ หอประชุมธัชมุนี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

 

ท่านภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
ให้เกียรติมอบเหรียญทองโอลิมปิกพร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ เด็กชายชนน อิสระวัฒนา
ในการแข่งขัน International mathematics and science olympaid ครั้งที่ 15 (IMSO 2015)
โดยในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
และมอบเหรียญเงินพร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้แก่
นางสาวเกลียวพันธ์ ด้วงใหญ่ และ นายนิติพล เพชรคง
ในการแข่งขัน “อาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 7”
ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ซึ่งเป็นนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ณ ห้องประชุมอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส

 

การแสดงผลงานนักเรียนโครงการทักษะชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ และนาฏศิลป์
Skills of life Show ครั้งที่ 1
หลักสูตร EP/SMTP
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 ณ โรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช

 

คณะผู้บริหาร เบญจองค์กรและคณะครูโรงเรียน
เบญจมราชูทิศร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาที่ได้ทำ
ชื่อเสียงระดับนานาชาติให้แก่โรงเรียน ในการแข่งขัน
กีฬา “อาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 7” ประจำปี 2558 
ระหว่างวันที่ 21 – 29 พฤศจิกายน 2558 
ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ในรูปแบบพิธีการลอดซุ้มธงขาว-แดง เพื่อประกาศกิตติคุณ
 ของนักเรียน คุณครูผู้ฝึกซ้อม ครอบครัวและวงศ์ตระกูล 
ผลการแข่งขันนักกีฬาของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ได้รับรางวัล ดังนี้

1. นางสาวเกลียวพันธ์ ด้วงใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 
ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาทุ่มน้ำหนัก

2. นายนิติพล เพชรคง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 
ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขัน กีฬาทุ่มน้ำหนัก