ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ร่วมต้อนรับขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์
ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37
"นครศรีธรรมราชเกมส์"
จากอำเภอท่าศาลาไปยังอำเภอร่อนพิบูลย์
ในวันที่ 8 มกราคม 2559

ชมภาพบรรยากาศ

ผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีมอบเข็มมงกุฎ 5
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ชมภาพบรรยากาศ