ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีมอบเข็มมงกุฎ 5
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ชมภาพบรรยากาศ

ขอแสดงความยินดีกับ นายรามราช ปนัดสาโกและนายวัชรินทร์ บุญญวงศ์
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ รุ่น 8  ม.5/1
ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (STEM Project) เป็นภาษาอังกฤษ
ได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558
ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
โดยมีคุณครูจันทร์ทิพย์  จุลศักดิ์ และนางสาวปิยะนุช  จิตนุพงค์
ที่ปรึกษาโครงงานเป็นผู้ดูแลในการเข้าประกวดผลงานในครั้งนี้

คุณจิมมี่ ชวาลา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
บริจาคทองคำหนัก 20 กิโลกรัม มูลค่า 28 ล้านบาท
เพื่อบูรณะปลียอดทองคำพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช
ถวายเป็นพุทธบูชาและพระราชกุศล
เนื่องในวโรกาสครบรอบ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 ธันวาคม 2558