ข่าวประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าเบญจมฯ รุ่น ม.ศ.3 ปี 2507
นำโดยท่านศุภชัย จงศิริ อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังและประธานรุ่น
มอบอุปกรณ์ติดตั้งระบบ internet และ wifi เป็นเงิน 1,113,320 บาท 

ชมภาพบรรยากาศ

งานเกษียณอายุราชการ ปี 2558
"คือ... สายใย อุ่นไอรัก"
แด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค ในวันที่ 29 กันยายน 2558

ชมภาพบรรยากาศ

งานมุทิตาจิต "ร้อยใจคารวะครูปูชนีย์ศรี บ.ม."
แด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ชมภาพบรรยากาศ

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2558

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ชมภาพบรรยากาศ