ข่าวประชาสัมพันธ์

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2558

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ชมภาพบรรยากาศ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เป็นเจ้าภาพศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนบน
จัดงาน Thailand STEM Festival 2015
เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ชมภาพบรรยากาศ

นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและ แข่งขันหุ่นยนต์ IPST MicroBox SE
ณ ห้องปฏิัติคอมพิวเตอร์ โรงเรียเบญจมราชูทิศ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558
ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน Thailand STEM Festival 2015
และแข่งขันในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ชมภาพบรรยากาศ

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 58
(กีฬาบาสเกตบอล แบดมินตัน และว่ายน้ำ)

ชมภาพบรรยากาศ