ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 58
(กีฬาบาสเกตบอล แบดมินตัน และว่ายน้ำ)

ชมภาพบรรยากาศ

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนเบญจมราชูทิศได้มีการจัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมธัชมุนี

ชมภาพบรรยากาศ

และในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ได้มีการจัดพิธีการถวายเทียนพรรษา ณ วัดท่าโพธิวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

ชมภาพบรรยากาศ

การบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช

รับชมเทปถวายพระพร

ดร.พนม พงศ์ไพบูลย์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ตามโครงการเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อให้ขวัญและกำลังใจแก่ครูอาจารย์นักเรียน และเพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของสถานศึกษาในประทรวงศึกษาธิการวันที่ 16 กรกฎาคม 2558ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ชมภาพบรรยากาศ