ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจาก กลุ่มบริหารงานวิชาการ แนวปฏิบัติของนักเรียนในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เข้าแถวเคารพธงชาติตามปกติ คาบที่ 1-2  พบครูที่ปรึกษา -	รับผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2558 -	รับตารางเรียนภาคเรียนที่2/2558 -	ชำระเงินบำรุงการศึกษา -	รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน คาบที่ 3    เรียนตามปกติ        หมายเหตุ การแต่งกายของนักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนทุกคน

ตารางนักเรียนพบครูที่ปรึกษา
ในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2558

ศิษย์เก่าเบญจมฯ รุ่น ม.ศ.3 ปี 2507
นำโดยท่านศุภชัย จงศิริ อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังและประธานรุ่น
มอบอุปกรณ์ติดตั้งระบบ internet และ wifi เป็นเงิน 1,113,320 บาท 

ชมภาพบรรยากาศ

งานเกษียณอายุราชการ ปี 2558
"คือ... สายใย อุ่นไอรัก"
แด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค ในวันที่ 29 กันยายน 2558

ชมภาพบรรยากาศ