ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เป็นเจ้าภาพศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนบน
จัดงาน Thailand STEM Festival 2015
เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ชมภาพบรรยากาศ

นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและ แข่งขันหุ่นยนต์ IPST MicroBox SE
ณ ห้องปฏิัติคอมพิวเตอร์ โรงเรียเบญจมราชูทิศ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558
ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน Thailand STEM Festival 2015
และแข่งขันในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ชมภาพบรรยากาศ

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 58
(กีฬาบาสเกตบอล แบดมินตัน และว่ายน้ำ)

ชมภาพบรรยากาศ

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนเบญจมราชูทิศได้มีการจัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมธัชมุนี

ชมภาพบรรยากาศ

และในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ได้มีการจัดพิธีการถวายเทียนพรรษา ณ วัดท่าโพธิวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

ชมภาพบรรยากาศ