ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินทะเบียนวัดผล ภาคเรียนที่ 1/2560
แนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ในวัน“มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27”
วันที่6 - 8 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ


1.การมาร่วมกิจกรรมของนักเรียน - นักเรียน ม.2 และ ม.5 วันพุธที่ 6 ก.ย. 2560 - นักเรียน ม.1 และ ม.4 วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ย. 2560 (นักเรียน ม.1 เข้าร่วมพิธีเปิด ณ หอ ประชุมธัชมุนี เวลา 08.30 น.) - นักเรียน ม.3 และ ม.6 วันศุกร์ที่ 8 ก.ย. 2560

2.การมาในแต่ละวัน ให้นักเรียนมาเข้าแถวที่ ลานเข้าแถวหน้าเสาธง เวลา 07.45 น. เพื่อเช็คชื่อและรับใบงานการเข้าร่วมกิจกรรม

3.ใบงานเมื่อบันทึกแล้วส่งคืนครูผู้สอน วิชา IS1, IS2, และ IS3 ส่งภายในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 การมาร่วมครั้งนี้คิดเป็นคะแนนวิชา IS จำนวน 5 คะแนน

4.เวลากลับ ให้นักเรียนกลับได้หลังเวลา 14.50 น. 5.หัวหน้าห้องมารับหนังสือแจ้งผู้ปกครองในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ที่เคาท์เตอร์หน้าห้องประชาสัมพันธ์


“ เราร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเหมือนที่เราทำได้ดีมาโดยตลอด” - กลุ่มบริหารงานวิชาการ