ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติของครู

และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
(ใช้ตารางเรียนที่ 3 คาบละ 45 นาที เริ่มเรียนในคาบที่ 2 เวลา 9.40 น.)

หมายเหตุ นักเรียนแต่งกายในชุดเครื่องแบบนักเรียน
 คลิกเพื่อดาวน์โหลด 
 แนวปฏิบัติสำหรับครูและนักเรียน 

** 30 พฤษภาคม 2562 : 16.00 น.**


ดาวน์โหลดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 

ม.1   ม.2   ม.3

ม.4  ม.5   ม.6

 

 

รายชื่อนักเรียนในกิจกรรมปฐมนิเทศ ชั้น ม.1 

 รายชื่อนักเรียนในกิจกรรมปฐมนิเทศ ชั้น ม.4 

สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ขอเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่สนใจ
ร่วมกิจกรรม Benjama Half Marathon Muang Khon ย้อนรอย 120 ปี
เบญจมราชูทิศ ในวันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2562