ผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีมอบเข็มมงกุฎ 5
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ชมภาพบรรยากาศ