คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ร่วมต้อนรับขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์
ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37
"นครศรีธรรมราชเกมส์"
จากอำเภอท่าศาลาไปยังอำเภอร่อนพิบูลย์
ในวันที่ 8 มกราคม 2559

ชมภาพบรรยากาศ