ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานในพิธีเปิดงาน
"วันกิจกรรม บ.ม." ปีการศึกษา 2558
พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช (ภาคกลาง)
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ในโครงการ "สานฝัน ปันใจ ให้น้อง"
และผู้บริหาร เบญจองค์กร
ร่วมมอบเกียรติบัตรโครงการธนาคารความดีแก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของนักเรียน
และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ
ซึ่งประกอบด้วยชุมนุม 98 ชุมนุม ณ หอประชุมธัชมุนี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559