ผู้บริหาร คณะเบญจองค์กร คุณครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ร่วมทำบุญ
ตักบาตรเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ บริเวณหอประชุมธัชมุนี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ วันที่ 3 มกราคม 2562