ผู้อำนวยการภักดี เหมทานนท์ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 บริเวณโรงเรียนเบญจมราชูทิศ