รายละเอียดการสอบ Pre-ONET
นักเรียน ม.3 และ ม.6 ร.ร.เบญจมราชูทิศ ครั้งที่ 1/2562
(วันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 2562 )

🔗 กรรรมการคุมสอบ Pre-ONET ม.3 และ ม.6 ครั้งที่ 1/2562
🔗 ตารางสอบ Pre-ONET นักเรียน ม.3 และ ม.6