การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
และผู้ปกครองชั้นเรียน
(Classroom  Meeting)

ประชุมในวันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 2562

🔗 กำหนดการประชุมผู้ปกครอง

🔗 สถานที่พบครูวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน

🔗 ขั้นตอนในการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน