26 มิถุนายน 58 "วันต่อต้านยาเสพติด"

 คลิกชมภาพบรรยากาศ