ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

มาศึกษาดูงานสะเต็มศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของ 8 กลุ่มสาระฯ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ส่งนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
( Basketball U14 , U16 , U18 , Division 2 Thailand Championship 2017 )
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย โซนภาคใต้ตอนบน
โดยมีคุณครูศิริ จันทร์จำปา คุณครูผู้ควบคุมทีม
และคุณครูกุลณพฤกษ์ ตั้งพิริยะวารี คุณครูผู้ฝึกสอน