ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" 22 พฤศจิกายน 59 

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา

ระดับจังหวัด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

พิธีทำบุญตักบาตรและสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ