ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมถวายอาลัย สงบนิ่งและร่วมลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 17 ตุลาคม 2559