ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญตักบาตรและสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมถวายอาลัย สงบนิ่งและร่วมลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 17 ตุลาคม 2559