ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศร่วมกับชมรมรักษ์เขาหลวง  ประกอบอาหารแจกจำหน่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัย
ณ ครัวสำนักงานสรรพากรจังหวัด วันที่ 11 มกราคม 2560

 

พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
25 ธันวาคม 2559

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ทีมบาสเกตบอลชาย จังหวัดนครศรีธรรมราช (โรงเรียนเบญจมราชูทิศ)
จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38
รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8
กีฬาบาสเกตบอล (ชาย) ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
วันครู 2502 จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" 22 พฤศจิกายน 59