ข่าวประชาสัมพันธ์

               เนื่องจากสาเหตุที่มีฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วม  และโรงเรียนต้องหยุดการสอนเป็นเวลาหลายวัน เพื่อชดเชยเวลาเรียนให้แก่นักเรียน  ทางโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จึงจัดให้มีการสอนชดเชย  ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ดังนี้

               1. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ติว O-NET ตามปกติ  

               2. นักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 เรียนชดเชยตามรายละเอียด

  • คาบที่ 1 – 6 เรียนตามปกติ  (คาบละ 50 นาที)
  • คาบที่  7,8,9 และ 10  ใช้ตารางเรียนคาบที่ 1,2,3 และ 4 ของวันจันทร์

     จัดการเรียนการสอน (คาบละ 50 นาที)  

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

15 มกราคม 2560

  • ภาคเช้า ระดับชั้น ม.ต้น เวลา 07.00 น.

  • ภาคบ่าย ระดับชั้น ม.ปลาย เวลา 13.00 น.

29 มกราคม 2560

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 07.00 น.

 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศร่วมกับชมรมรักษ์เขาหลวง  ประกอบอาหารแจกจำหน่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัย
ณ ครัวสำนักงานสรรพากรจังหวัด วันที่ 11 มกราคม 2560