ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ส่งนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
( Basketball U14 , U16 , U18 , Division 2 Thailand Championship 2017 )
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย โซนภาคใต้ตอนบน
โดยมีคุณครูศิริ จันทร์จำปา คุณครูผู้ควบคุมทีม
และคุณครูกุลณพฤกษ์ ตั้งพิริยะวารี คุณครูผู้ฝึกสอน

 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 

  UPDATE : 22 พฤษภาคม 2560 

 

  

    


 แนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

วันพฤหัสบดีที่11พฤษภาคม2560

(ใช้ตารางเรียนที่3คาบละ45นาที เริ่มเรียนในคาบที่3เวลา10.25น.) 

** หมายเหตุ นักเรียนแต่งกายในชุดเครื่องแบบนักเรียน **


รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปีการศึกษา 2560