ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดี กับนักบาสเกตบอลโรงเรียน
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ในการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี 2559 ระดับภาค 17
ณ สนามโรงเรียนสตรีทุ่งสง
โดยมีคุณครูศิริ จันทร์จำปา คุณครูผู้ควบคุมทีม
คุณครูกุลณพฤกษ์ ตั้งพิริยะวารี คุณครูผู้ฝึกสอน
คุณครูวิว พันธนียะและคุณครูนภัทร เฮ้งศิริ คุณครูผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดี
และศิษย์เก่านำโดยคุณธวัช ผลความดี
เลขาธิการสำนักงานรับรองมาตรฐานผลิตภุัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมคณะ
มอบทุนการศึกษาแก่นักฟุตบอลโรงเรียน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ในการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี 2559
ระดับภาคใต้ กลุ่ม 17
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โดยมีคุณครูสุรเชษฐ์ ณ นคร เป็นคุณครูผู้ควบคุมทีม

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมธัชมุนี

พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 2 มิถุนายน 2559
ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชุทิศ