ระบบติดตามผลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560
รุ่น 117 | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

About Us

BM'117

ระบบติดตามผลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปีการศึกษา 2559
สำหรับติดตามผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการวางแผน
ดำเนินงานกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ต่อไป

 

Img
วิธีการใช้งาน
  คลิก Login&Register เพื่อสมัครเข้าใช้งาน (ใช้รหัสประจำตัวนักเรียน)
  Login เพื่อเข้าสู่ระบบ
  เมื่อเข้าสู่ระบบมุมบนขวาจะแสดง E-mail ที่สมัคร เมื่อคลิกจะมีหน้าต่างให้กรอกข้อมูลการศึกษาต่อ
  ข้อมูลการศึกษาต่อสามารถเพิ่มและลบได้ด้วยตนเอง
  รูปภาพเมื่ออัพโหลดแล้วไม่สามารถแก้ไขได้
รายงานผลการศึกษาต่อรายห้อง
กำหนดการแอดมิชชั่น #DEK60
   16 - 27 พฤษภาคม 2560    จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ
   20 - 29 พฤษภาคม 2560    ชำระเงินค่าสมัครแอดมิชชั่น
   15 มิถุนายน 2560    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
   10 กรกฎาคม 2560    ประกาศผลแอดมิชชั่น 60