เกี่ยวกับเรา

ทีมพัฒนาเว็บไซต์

ทีมพัฒนาเว็บโซต์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประกอบไปด้วย

  • ศิษย์เก่า
    • ธณิศร จันทร์สำเร็จ ศิษย์เก่ารุ่น 117
    • รัชชานนท์ ปานมาศ ศิษย์เก่ารุ่น 121
    • ธีรจุฑา ศรีวรานนท์ ศิษย์เก่ารุ่น 123
  • กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
  • งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เกี่ยวกับเว็บไซต์

ที่มาของโปรเจ็ค

เว็บไซต์ใหม่นี้เป็นโปรเจ็คริเริ่มโดย ธณิศร จันทร์สำเร็จ ศิษย์เก่ารุ่น 117 เนื่องด้วยเว็บไซต์เก่าของใช้งานมาเป็นเวลานาน รวมถึงรูปลักษณ์ดูเก่าไม่ทันสมัยใช้งานยาก และธณิศรซึ่งเป็นผู้ร่วมดูแลเว็บไซต์ในขณะนั้นได้เห็นถึงปัญหา และได้มาพูดคุยกับรัชชานนท์ถึงการ renovate เว็บไซต์โรงเรียนขึ้นมาใหม่ช่วงปลายปี 2018 ในตอนนั้นเว็บไซต์เก่ายังใช้ Joomla เป็น CMS อยู่ แต่ WordPress ก็กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ทางพวกเราจึงได้ตัดสินว่าจะทิ้งเว็บไซต์เก่าไปแล้วมาเริ่มทำใหม่โดยใช้ WordPress แทน

ปี 2019 เป็นช่วงที่ได้รับการสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์สำหรับการพัฒนาและทดลองเว็บโซต์ใหม่จากกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในขณะนั้น) เป็นช่วงที่ได้ทดลองการ Design เว็บไซต์ใหม่ที่ใช้งานง่ายและสะอาดตา มีการทดลองนำ Theme ต่าง ๆ มาใช้งาน แต่ในตอนนั้นทาง ธณิศร ได้เห็นถึงความทันสมัย และความยืดหยุ่นของ Theme ที่มีชื่อว่า “Plant” โดยผู้พัฒนา Theme นี้คือ ซี้ด เว็บส์ จึงได้ทำการปรึกษากับทางโรงเรียนเพื่อจัดซื้อ Theme Plant มาใช้งาน

เปิดตัว เว็บไซต์โรงเรียนเบญจมราชูทิศรูปแบบใหม่ได้เปิดตัวครั้งแรก ณ​ วันที่ 24 ตุลาคม 2019 ช่วงแรกของการใช้งานพบเจอปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานจำนวนมาก และความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ ทำให้เว็บใช้งานไม่ได้บ่อยครั้ง แต่หลังจากเปิดตัวไปเป็นช่วงเวลา 2 – 3 เดือนแล้ว การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่น

ปี 2022 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการแสดงเว็บไซต์ได้เสียลงทางทีมพัฒนาได้เห็นถึงปัญหาและได้ทำการเปลี่ยนแปลงโดยเปลี่ยนมาใช้งานเซิร์ฟเวอร์ภายนอกร่วมกับ Cloudflare เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ไม่ได้รับผลกระทบจากการที่มีผู้เข้าชมจำนวนมาก เช่น ช่วงประกาศผลสอบ สอบวัดความรู้ และสอบเข้า รวมถึงลดเวลาในการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ ทำให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว

ณ ปัจจุบัน (มีนาคม 2022) เป็นระยะเวลากว่า 3 ปีที่ได้ใช้งานเว็บไซต์นี้ มีการเข้าชมมากกว่าหลักล้านครั้ง ทางพวกเราได้รับฟังข้อเสนอแนะ ติชม เพื่อนำมาปรับปรุงเว็บไซต์ตลอดมาและตลอดไป

ติดต่อพวกเรา

หากต้องการติดต่อโรงเรียนสามารถติดต่อได้ที่

หากต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือติดต่อทีมพัฒนา คลิกบริเวณชื่อเพื่อส่ง email ได้โดยตรง