ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อัพเดตล่าสุด ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566)