ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

www.benjama.ac.th/beta/gradechecker

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าดูคะแนนเก็บได้ทาง ลิงค์
www.benjama.ac.th/beta/gradechecker
(ดูผ่านมือถือและคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อสัญญาณ Internet)

โดย
username : รหัสประจำตัวนักเรียน
password : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก