fbpx

O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562

***ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในวันสอบ
และปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข***


เขียนบทความโดย
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 9 มิถุนายน 2020
กลุ่มงาน/โครงการ, กลุ่มบริหารงานวิชาการ, ข่าวนักเรียน, ข่าวประชาสัมพันธ์