fbpx

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ และโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
และโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2563


เขียนบทความโดย
เผยแพร่เมื่อ 6 มีนาคม 2563
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 9 มิถุนายน 2020
ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครเข้าศึกษาต่อ, ม.1