ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.1 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP)และ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.1 โครงการ EP และ โครงการ SMTP ปีการศึกษา 2563


เขียนบทความโดย
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11 มีนาคม 2020
กลุ่มบริหารงานวิชาการ, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครเข้าศึกษาต่อ, ม.1