fbpx

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.1 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP)และ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.1 โครงการ EP และ โครงการ SMTP ปีการศึกษา 2563


เขียนบทความโดย
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 9 มิถุนายน 2020
กลุ่มบริหารงานวิชาการ, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครเข้าศึกษาต่อ, ม.1