fbpx

สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4

ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

13 มิถุนายน 2563

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

10 มิถุนายน 2563

Ratchanon Panmas

4 มิถุนายน 2563

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

27 มีนาคม 2563

Ratchanon Panmas

12 มีนาคม 2563

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

11 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
ประจำปีการศึกษา 2563

Ratchanon Panmas

9 มีนาคม 2563

Ratchanon Panmas

7 มีนาคม 2563

Ratchanon Panmas

2 กุมภาพันธ์ 2563

Ratchanon Panmas

25 ตุลาคม 2562

เขียนบทความโดย
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31 พฤษภาคม 2020