สมัครเข้าศึกษาระดับชั้นม.4

ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4

Ratchanon Panmas

22 กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

13 มิถุนายน 2563

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

10 มิถุนายน 2563

Ratchanon Panmas

5 มิถุนายน 2563

Ratchanon Panmas

4 มิถุนายน 2563

Ratchanon Panmas

2 พฤษภาคม 2563

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

27 มีนาคม 2563

Ratchanon Panmas

16 มีนาคม 2563

Ratchanon Panmas

12 มีนาคม 2563

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

11 มีนาคม 2563

Ratchanon Panmas

9 มีนาคม 2563

Ratchanon Panmas

7 มีนาคม 2563

Ratchanon Panmas

24 กุมภาพันธ์ 2563

Ratchanon Panmas

2 กุมภาพันธ์ 2563

Ratchanon Panmas

25 ตุลาคม 2562