สมัครเข้าศึกษาระดับชั้นม.4

ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

24 พฤษภาคม 2564

Ratchanon Panmas

21 พฤษภาคม 2564

Ratchanon Panmas

30 เมษายน 2564

Ratchanon Panmas

24 เมษายน 2564

Ratchanon Panmas

23 เมษายน 2564

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

5 เมษายน 2564

Ratchanon Panmas

3 เมษายน 2564

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

1 เมษายน 2564

Ratchanon Panmas

25 มีนาคม 2564

Ratchanon Panmas

19 มีนาคม 2564

Ratchanon Panmas

19 มีนาคม 2564

Ratchanon Panmas

16 มีนาคม 2564

Ratchanon Panmas

4 มีนาคม 2564

Ratchanon Panmas

22 กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

13 มิถุนายน 2563

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

10 มิถุนายน 2563

Ratchanon Panmas

5 มิถุนายน 2563

Ratchanon Panmas

4 มิถุนายน 2563

Ratchanon Panmas

2 พฤษภาคม 2563

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

27 มีนาคม 2563

Ratchanon Panmas

16 มีนาคม 2563

Ratchanon Panmas

12 มีนาคม 2563

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

11 มีนาคม 2563

Ratchanon Panmas

9 มีนาคม 2563

Ratchanon Panmas

7 มีนาคม 2563

Ratchanon Panmas

24 กุมภาพันธ์ 2563

Ratchanon Panmas

2 กุมภาพันธ์ 2563

Ratchanon Panmas

25 ตุลาคม 2562