fbpx

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการพสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ ศูนย์ พสวท. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการพสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563


เขียนบทความโดย
เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2563
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 9 มิถุนายน 2020
กลุ่มบริหารงานวิชาการ, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครเข้าศึกษาต่อ, ม.4