🏫เปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น (EP&SMTP Openhouse 2020) ประจำปี 2563