ประกาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ก่อนเปิดภาคเรียนปกติ (อัปเดต 29/05/2563)

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ก่อนเปิดภาคเรียนปกติ

อัปเดต 29/05/2563

ตารางเรียน

ตารางสอน


เขียนบทความโดย
เผยแพร่เมื่อ 16 พฤษภาคม 2563
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29 พฤษภาคม 2020
กลุ่มบริหารงานวิชาการ, ข่าวนักเรียน, ข่าวประชาสัมพันธ์