การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวงานศูนย์อาหาร ปีการศึกษา 2566 (พนักงานขายคูปอง) จำนวน 1 อัตรา