รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Annotation.png

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง การปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ